Coaching

To, co mnie w coachingu fascynuje, to uwalnianie potencjału, jaki tkwi w ludziach i w organizacjach. Jedną z najbardziej skutecznych metod stosowanych dla osiągania celów jest coaching, który w jednym zdaniu oddaje poniższy cytat:
 

W coachingu chodzi o pomaganie ludziom w zdobyciu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.
~ International Coach Federation
 

Proces coachingowy w Polsce trwa średnio od 3 do 6 miesięcy, jak wskazują wyniki badań nad coachingiem przeprowadzone przez firmę konsultingową PwC na zlecenie organizacji ICF.

Należy pamiętać jednak, że coaching to proces każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb, możliwości, czasu klienta, więc może być on zarówno skracany, jak i wydłużany.

Bazując na powyższych danych nie jest możliwe określenie z góry ile szacunkowo będzie trwał Twój coaching, ponieważ coach podejdzie do Ciebie indywidualnie, jak do wyjątkowego klienta (bo nim w istocie będziesz). Długość trwania procesu coachingowego będziemy mogli ustalić dopiero po sesji, na której ustalisz swój cel.

Jeżeli klient przychodzi z jasno określonym i przemyślanym problemem, wystarczy tak naprawdę tylko kilka sesji, a zdarza się, że nawet jedna. Wtedy jest to coaching interwencyjny.

Wyróżnić można 4 etapy w procesie coachingowym:

I etap: nawiązanie relacji z coachem, zbudowanie zaufania, analiza sytuacji klienta

II etap: ustalenie celu oraz określenie realistycznej drogi do jego realizacji, klient ma czas na wsłuchanie się w swoje potrzeby i marzenia, odkrywa swoje wartości, mocne strony i obszary do rozwoju

III etap: wdrażanie zaplanowanych aktywności, realizacja poszczególnych etapów prowadzących do osiągnięcia celu, klient doświadcza siły, jaką niesie docenianie siebie samego, uczy się nowych sposobów myślenia, działania, nabywa nowe, wspierające przekonania. Coach wspiera klienta, daje mu narzędzia i informację zwrotną

IV etap: ewaluacja i utrzymywanie rezultatów, określanie strategii poradzenia sobie z przeszkodami na drodze do realizacji celu, opracowanie planu alternatywnego, zbudowanie długofalowej motywacji

Sesje coachingowe są zaplanowane w logicznej perspektywie, tak, aby pozytywne zmiany zachowań i postaw klienta zostały utrwalone.

Częstotliwość sesji: sesje odbywają się co 2-3 tygodnie. To optymalny odstęp czasowy dla pracy nad zmianami. Praca klienta w procesie coachingowym zachodzi bowiem zarówno podczas sesji, jak i między nimi.

Długość trwania 1 sesji: 1-1,5 godz.

 

Pierwsza sesja:

 • Zapewnienie klientowi informacji na temat coachingu, coacha, jego metod pracy, podejścia do coachingu itd.
 • Odpowiedź na wiele nurtujących klienta pytań dotyczących coachingu, rozwianie wątpliwości
 • Omówienie kwestii formalnych, takich jak: kontrakt, umowa, płatność, częstotliwość spotkań itd.
 • Pomoc w dookreśleniu celu klienta, nad którym będzie on pracował podczas coachingu
 • Wzajemne poznanie się klienta i coacha oraz podjęcie decyzji o dalszej współpracy


Druga sesja:

 • Dokładne określenie celu, nad którym będzie klient pracował podczas procesu coachingowego
 • Analiza obecnej sytuacji klienta w obszarze blisko związanym z celem, ale także jego szerszy kontekst
 • Ustalenie gdzie jest klient teraz i gdzie chciałby być (i kiedy)
 • Poszukanie i wzmocnienie motywacji do realizacji wyznaczonego celu


Kolejne sesje:

 • Sprecyzowanie celu na daną sesję (cel ten nadal pozostaje w związku z celem głównym procesu coachingowego)
 • Ustalenie, gdzie klient jest teraz oraz gdzie chciałaby być pod koniec spotkania
 • Zadawanie przez coacha pytań, szukanie przez klienta odpowiedzi
 • Proponowanie przez coacha różnych technik i narzędzi pracy oraz zadań, aby ułatwić klientowi odkrywanie nowych perspektyw, możliwości i jego zasobów
 • Utrzymywanie i zwiększanie motywacji do realizacji celu

 

Ważne

Proces coachingowy podlega stałemu monitorowaniu efektów.

Zgodnie z założeniem, że zmiana powinna być odczuwalna i widoczna obie strony analizują i omawiają efekty.

Coaching to proces, który odbywa się także pomiędzy sesjami. W tym czasie klient może również liczyć na coachingowe wsparcie poprzez bezpłatny kontakt e-mailowy.

Sesje powinny odbywać się w komfortowym do pracy miejscu, pozwalającym na swobodną rozmowę, refleksje oraz ewentualny ruch, gdyż niektóre zadania proponowane przez coacha mogą tego wymagać od klienta.

Coaching odbywać się może w gabinecie, w biurze klienta lub w cichej i ustronnej kawiarni. Ponadto, może być prowadzony także poprzez Skype.

Czy jest coś więcej warte niż… Ty sam? Twoje marzenia? Twoje spełnienie w życiu osobistym i zawodowym? Zainwestuj w swój rozwój i wykorzystaj w pełni swój potencjał, podnosząc tym samym jakość swojego życia.

 

Co kosztuje więcej, niż coaching?

 • Brak satysfakcji z życia, pracy, relacji z ludźmi
 • Zwlekanie z podjęciem decyzji
 • Stagnacja i tkwienie w „martwym punkcie”

 

Jeżeli:

 • potraktujesz coaching jako inwestycję w siebie, szybko okaże się, że wartość Twoich sukcesów nie tylko zwróci, ale też znacznie przewyższy koszty coachingu
 • czujesz, że jest coś, co Ci doskwiera na jakiejś płaszczyźnie życia, ale nie chcesz nic z tym zrobić – nie jesteś jeszcze gotowy na coaching
 • jesteś w stanie podjąć wyzwanie, masz chęć zmiany, to jesteś gotowy do pracy coachingowej.

 

 

 

Jesteś zainteresowany?

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną
 

  +48 503 118 305

  p.czarkowska@ready2grow.pl

  ready2grow