Wizja ready2grow

Wizją ready2grow jest oferowanie takich usług, które są w stanie sprostać wyzwaniom rozwojowym pojawiającym się u ludzi na każdym etapie ich życia osobistego i zawodowego.


LICEALIŚCI

Pracując z licealistami, chcę rozwijać ich umiejętności inne, niż te przewidziane w programie edukacji. Koncentruję się na wspieraniu ich w odkrywaniu potencjału, wyborze dalszej drogi edukacji, a docelowo – drogi zawodowej. Ponadto, pomagam podnosić umiejętności psychospołeczne licealistów, takie jak np. budowanie relacji, radzenie sobie ze stresem, wzmacnianie automotywacji, osiąganie celów, rozwijanie kreatywności.


STUDENCI

Studentom i absolwentom chcę pomagać w rozwoju nie tylko umiejętności miękkich, które będą nieocenioną wartością zarówno w ich dalszym życiu osobistym, jak i zawodowym, ale chcę też wspierać ich w podjęciu jednej z ważniejszych decyzji życiowych – wyborze ścieżki kariery. Wiem, jak bardzo ważne jest przemyślane wystartowanie na rynku pracy i jak wiele zależy od postawienia na nim pierwszych kroków.


KLIENCI INDYWIDUALNI

Chcąc odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby rozwojowe klientów indywidualnych, dedykuję im bardzo szeroką ofertę działań. Koncentruję się na podnoszeniu umiejętności miękkich (jak np. budowanie satysfakcjonujących relacji, odnajdywanie potencjału i celów życiowych, zarządzanie zmianą w życiu), jak również na wspieraniu w rozwoju kariery, podejmowaniu odważnych decyzji oraz odnajdywaniu bardziej satysfakcjonującego kursu drogi zawodowej.


KLIENCI BIZNESOWI

Dla klientów biznesowych chcę być partnerem i wsparciem, zapewniającym skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami takimi, jak wchodzenie na rynek przedsiębiorców, rozwijanie strategii biznesowych, komunikacja menedżerska, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem oraz rozwój umiejętności miękkich pracowników, aby podnosić efektywność ich pracy.


SENIORZY

Człowiek rozwija się całe życie, dlatego chcę, aby seniorzy również czuli się ważną grupą odbiorców moich działań. Dedykuję im w ramach ready2grow programy rozwojowe skupiające się na pełnym wykorzystaniu kolorów jesieni życia, odkrywaniu na nowo dawnych pasji, czy rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak np. komunikacja międzypokoleniowa, radzenie sobie ze stresem, samotnością czy lękiem przed śmiercią. Proponowanymi działaniami chcę także wspierać Seniorów w nabywaniu umiejętności skutecznego przekazywania cennej wiedzy i doświadczenia życiowego młodszym pokoleniom oraz w tworzeniu pozytywnego bilansu życiowego.


Powyższe cele chcę osiągać wykorzystując zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz zróżnicowane metody pracy z klientami, a także rozwijając się cały czas w zakresie kompetencji osobistych i podnosząc kwalifikacje zawodowe.

 

Jesteś zainteresowany?

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną
 

  +48 503 118 305

  p.czarkowska@ready2grow.pl

  ready2grow