Team building

Team-building to bardzo istotny aspekt integracji zespołu czy grupy projektowej. Aktywności, w których biorą udział zespoły są tak zaprojektowane, aby konieczna była współpraca wszystkich członków grupy, a wykonanie ich pojedynczo uniemożliwiało osiągnięcie celu. Zadania zakładają współpracę i zaufanie, potrzebę określenia planu działania oraz naturalne wyłonienie się ról i zasobów grupowych.

Co ważne, wszystkie aktywności, oprócz rozwijania umiejętności i nabywania wiedzy merytorycznej, dostarczają także dużo radości i zabawy, co dodatkowo wzmacnia proces integracji i budowania relacji między uczestnikami.

JAK PRACUJEMY

Metodologia prowadzonych przez ready2grow zajęć team-buildingowych opiera się na zasadzie 60/40, gdzie 60% czasu poświęcane jest na aktywności zespołu, a 40% – na moderowane przez trenera omówienie i analizę ćwiczeń.

Każde zadanie jest z uczestnikami omawiane na wielu płaszczyznach, np.: jakość współpracy i komunikacji, stopień satysfakcji z osiągnięcia celu, przebieg realizacji zadania, wyłaniające się role grupowe, mocne strony pracy zespołu oraz rzeczy do poprawy, jak również wdrożenie wniosków w kontekście pozawarsztatowym, związanym z codzienną współpracą.

Ponadto, trener dzieli się z uczestnikami doświadczeniem, wiedzą oraz radami dostarczając gotowe narzędzia i rozwiązania trudnych sytuacji. Przytaczane są także podobne sytuacje z innych organizacji / zespołów (studium przypadków) po to, aby uczestnicy mogli zastanowić się jak by się zachowali w takich sytuacjach oraz co i dlaczego by zrobili.

Proponowane przez nas programy team-buildingowe dostosowujemy każdorazowo do zespołu w zależności od:

 • Zgłaszanej tematyki spotkania i oczekiwań merytorycznych
 • Sytuacji w zespole (np. po zmianach, fuzjach, w trakcie konfliktu itd.)
 • Czasu istnienia zespołu (inne aspekty akcentujemy i rozwijamy w zespole, który powstał wczoraj, a inne w długo już ze sobą współpracującym)
 • Członków zespołu (ilość, wiek, itd.)
 • Zakładanego czasu trwania programu: od jednego do kilku dni

Każdorazowo przedstawiana przez nas oferta jest poprzedzona starannie przeprowadzoną analizą potrzeb zleceniodawcy i zespołu.

Nowy zespół

 • Budowanie zespołu, integracja, poznanie się jego członków
 • Określenie zasad komunikacji i współpracy
 • Ustalenie wspólnego celu działania
 • Określenie zasobów zespołu oraz ról grupowych


Zespół po zmianach

 • Budowa i integracja na nowo
 • Ponowne ustalenie zasad komunikacji, współpracy
 • Wspólne wypracowanie nowej wizji i celu działania
 • Rozwój zaufania, poczucia przynależności do zespołu oraz jego spójności


Zespół współpracujący ze sobą dłuższy czas

 • Przyjrzenie się dotychczasowym zasadom komunikacji i współpracy, które nie przynoszą pożądanych rezultatów
 • Wypracowanie na nowo zasad współpracy i komunikacji, które będą bardziej efektywne dla pracy tego zespołu
 • Odkrycie na nowo siebie nawzajem i potencjału zespołu

Gry lub symulacje rozwijają konkretne umiejętności takie, jak np.:

 • Współpraca
 • Komunikacja w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Definiowanie ról zespołowych, określanie zasobów zespołu i podział zadań
 • Zarządzanie i przewodzenie zespołowi oraz prowadzenie zespołu projektowego
 • Ustalenie taktyki i planu pracy
 • Skuteczne osiąganie celu


Dodatkowe korzyści to:

 • Rozwój zaufania wewnątrz zespołu
 • Zwiększenie motywacji do bycia częścią zespołu oraz do działania na jego korzyść
 • Autentyczna integracja na głębszym poziomie
 • Wzajemne zgranie się członków zespołu i wypracowanie tzw. efektu synergii zespołowej, w którym to, co osiągnie zespół jako całość jest o wiele większe, niż to, co jest w stanie wypracować każdy członek zespołu działając w pojedynkę

(zgodnie z zasadą „sky is the limit”)

 • Projekty warsztatowe outdoor & indoor
 • Zorganizowane wyjazdy w ciekawe miejsca zarówno w Polsce, jak i zagranicą
 • Gry scenariuszowe
 • Gry miejskie
 • Tworzymy autorskie koncepcje i indywidualne projekty zajęć team-buildingowych odpowiadających potrzebom zlecającego i zespołu
 • Proponujemy zadania wysoce angażujące uczestników i zachęcające ich do współpracy, a tym samym – integrujące zespół
 • Cele merytoryczne osiągamy poprzez kombinację zadań umożliwiających uczestnikom naukę w działaniu i doświadczaniu, w dodatku w lekkiej i zabawnej atmosferze
 • Dbamy o rozwój indywidualnego potencjału każdego z uczestników, jak również całego zespołu
 • Zawsze posiadamy „plan B”, ponieważ przewidujemy różne scenariusze wydarzeń
 • Posiadamy bogate doświadczenie w rozwijaniu umiejętności miękkich zarówno jednostek, jak i zespołów

                                                                     

team building
 

Jesteś zainteresowany?

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną
 

  +48 503 118 305

  p.czarkowska@ready2grow.pl

  ready2grow