Warsztaty

Wizją ready2grow jest tworzenie rozwiązań, które będą w stanie sprostać wyzwaniom rozwojowym pojawiającym się u ludzi na każdym etapie ich życia osobistego i zawodowego.

Chcąc odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby rozwojowe klientów indywidualnych, dedykujemy im bardzo szeroką ofertę działań. Koncentrujemy się na podnoszeniu umiejętności miękkich (np. budowanie satysfakcjonujących relacji, odnajdywanie potencjału i celów życiowych, zarządzanie zmianą w życiu), jak również na wspieraniu w rozwoju kariery, podejmowaniu odważnych decyzji oraz odnajdywaniu bardziej satysfakcjonującego kursu drogi zawodowej.

 • Nieskończona wiara w człowieka i możliwości jego rozwoju
 • Staranne dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno w przypadku warsztatów zamkniętych, jak i otwartych
 • Stale analizujemy potrzeby rynku, co pozwala nam być bliżej realnych wyzwań klientów, na bieżąco uaktualniać ofertę, programy warsztatów oraz stosowane metody pracy
 • Stosujemy tylko praktyczne podejście, pozwalające na efektywne wykorzystanie konkretnej wiedzy, umiejętności oraz wypracowanych rozwiązań zaraz po warsztacie
 • Pracujemy warsztatową metodą, aktywizującym podejściem, wykorzystujemy autorskie techniki, niestandardowe rozwiązania, czerpiemy z wielu dyscyplin
 • Niezależnie od tematyki warsztatu ukazujemy klientom szerszą perspektywę możliwych zastosowań nabytej wiedzy, umiejętności i postaw
 • Szkolimy tylko z tego, na czym się dobrze znamy, w czym mamy doświadczenie i z czego posiadamy gruntowną wiedzę
 • Ponadprzeciętnie dbamy o jakość i wysokie standardy

Warsztat to forma edukacji, która odbywa się w grupie, przy pomocy trenera. Warsztat może być otwarty, głównie dla klientów indywidualnych, jak i zamknięty – dedykowany tylko klientowi biznesowemu. Możliwe cele działań warsztatowych to m.in.: nabywanie, pogłębianie, poszerzanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, rozwój umiejętności, wypracowanie nowych lub modyfikacja istniejących wzorców zachowań, kształtowanie lub zmiana postawy, lepsze poznanie się i wzajemne zintegrowanie.

PODEJŚCIE AKTYWIZUJĄCE

Warsztaty realizowane przez trenerów ready2grow prowadzone są w podejściu aktywizującym (Active Learning). Oznacza to, że nasze warsztaty nie są zbiorem gotowych rad i rozwiązań. Jako trenerzy dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, ale mając na uwadze proces uczenia się osób dorosłych, przede wszystkim tworzymy warunki do samodzielnego poszukiwania sposobów, narzędzi i skutecznych strategii działania w bezpiecznej atmosferze, w środowisku oddziaływania grupowego i przy efektywnym wykorzystaniu twórczego potencjału każdego uczestnika.

W podejściu aktywizującym ważne jest łączenie teorii z praktyką oraz wykorzystywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych. Podczas warsztatów stosujemy bardzo różne techniki pracy, jak np. symulacje, gry szkoleniowe, dyskusje, studia przypadków, kwestionariusze i testy do autodiagnozy, odgrywanie ról, wizualizacje i wiele innych. To, co dla nas bardzo ważne podczas warsztatu, to wspólne z uczestnikami określenie zasad pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wspierającej komunikacji.

Docelowym naszym staraniem podczas prowadzenia warsztatów jest to, aby uczestnik miał poczucie, że otrzymał nie tylko solidną dawkę informacji i wiedzy, ale także doświadczenie, które będzie mógł wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym.

Wartości w naszej pracy traktujemy bardzo poważnie, są one dla nas punktami orientacyjnymi w drodze do realizacji celów wynikających z naszej wizji.

Wyznawane wartości:

Profesjonalizm:

przykładamy staranną uwagę, by efekty naszej pracy spełniały standardy najwyższej jakości w każdym aspekcie

Partnerstwo:

w relacjach biznesowych, z uczestnikami szkoleń, z klientami coachingu oraz w życiu w ogóle, najważniejsze są dla nas: otwartość, szczerość, zaufanie i swoboda

Dopasowanie:

działamy tylko po coś, dlatego pytamy o oczekiwane efekty i bardzo starannie dopasowujemy program rozwoju do konkretnych potrzeb indywidualnych i biznesowych

Skuteczność:

dbamy o to, aby uzyskana we współpracy z nami wiedza i umiejętności, a także wypracowane rozwiązania, można było od razu przenieść do codziennej pracy i życia

Innowacyjność:

trenerstwo i coaching są dla nas przede wszystkim pasją, nie zawodem, dlatego dużo czasu poświęcamy na to, by w projekty rozwojowe implementować nowe, świeże spojrzenie oraz poszukiwać kreatywnych rozwiązań do zastosowania w biznesie i życiu

Kompleksowość:

interesuje nas szersze spojrzenie na cały kontekst szkoleniowy/coachingowy, a nie jego wycinek, dlatego dbamy nie tylko o samą realizację szkolenia czy procesu coachingowego, ale także o dogłębną analizę potrzeb oraz ewaluację procesu rozwojowego

Entuzjazm:

wiedza, zaangażowanie oraz pasja do wspierania w rozwoju ludzi i biznesu sprawia, że do warsztatów/coachingu podchodzimy entuzjastycznie, co przekłada się na budzenie entuzjazmu również w klientach

Pracujemy metodami warsztatowymi, angażując uczestników w doświadczanie, wyciąganie wniosków, przyswajanie nowej wiedzy i nabywanie umiejętności. Pośród licznych metod aktywizujących stosujemy m.in. symulacje, gry szkoleniowe, dyskusje, studia przypadków, kwestionariusze i testy do autodiagnozy, odgrywanie ról, wizualizacje, filmy i nagrania audio, konkursy i quizy, burze mózgów, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia w parach i małych podgrupach, pracę metaforą i wiele innych.

Na naszych warsztatach prowadzonych w interaktywnej warsztatowej formie, dbamy o zachowanie przyjaznej atmosfery, która jest podstawowym elementem zachęcającym uczestników do pełnego zaangażowania się w udział i współtworzenie warsztatu. Zwracamy uwagę na indywidualny komfort każdego uczestnika, a także zespołowy efekt realizacji celów warsztatu.

Niezwykle ważną dla nas kwestią jest łączenie teorii z praktyką, co przekłada się na wykorzystanie nabytej podczas warsztatu wiedzy, umiejętności, postaw oraz rozwiązań w konkretnych sytuacjach w życiu osobistym i zawodowym.

Każdy realizowany przez nas warsztat zamknięty jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta i maksymalnie dostosowany do jego rzeczywistych wyzwań biznesowych.

Projektując warsztat zwracamy szczególną uwagę na oczekiwany zwrot z inwestycji klienta, jak m.in. zmiana zachowań i postaw pracowników, podniesienie ich efektywności w pracy oraz docelowo, wzrost wyników finansowych firmy.

Realizację usługi rozwojowej „skrojonej na miarę” rozumiemy kompleksowo, dlatego stosujemy poniższą metodologię złożoną z 4 etapów:


I Analiza potrzeb rozwojowych

 • Rozmowa z osobą zamawiającą warsztat
 • Diagnoza 360 (wywiady z pracownikami, przełożonymi, klientami wewnętrznymi itd.)
 • Obserwacje przyszłych uczestników warsztatu podczas pracy
 • Testy kompetencyjne, wywiady ankietowe, badania fokusowe
 • Analiza wszystkich dostępnych źródeł informacji (dokumentacji, nagrań, rynku itd.)


II Realizacja warsztatu

 • Opracowanie programu, scenariusza i materiałów warsztatowych oraz konsultacja z zamawiającym usługę, by maksymalnie odpowiedzieć na oczekiwania klienta
 • Wybór odpowiednich metod warsztatowych
 • Przeprowadzenie warsztatu


III Wielopoziomowa ewaluacja warsztatu

 • Reakcje uczestników (merytoryka, praca trenera, ogólna satysfakcja z udziału w warsztacie)
 • Nauka (przyrost wiedzy uczestników)
 • Zachowania (analiza zmiany zachowań, postaw i efektywności uczestnika warsztatu po powrocie do pracy)
 • Rezultaty (wzrost korzyści biznesowych dla klienta)


IV Raport

 • Wyniki ankiety powarsztatowej w ujęciu ilościowym i jakościowym
 • Diagnoza potencjału uczestników
 • Rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju

Warsztaty otwarte, które dedykujemy klientom indywidualnym, zawsze dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań konkretnej oraz każdorazowo niepowtarzalnej grupy uczestników, co wyróżnia nas na rynku firm oferujących warsztaty otwarte. Mimo, iż proponujemy konkretne tematy warsztatów z opracowanym już ramowo programem, to i tak zawsze uwzględniamy indywidualne sugestie i elastycznie modyfikujemy scenariusz przesuwając środek ciężkości na wybrane zagadnienia.

Podobnie, jak w przypadku warsztatów zamkniętych, warsztaty otwarte traktujemy jako kompleksową usługę, dlatego za każdym razem:

 • prowadzimy wnikliwą analizę potrzeb uczestników
 • mierzymy efektywność warsztatu na wielu poziomach (reakcje uczestników, przyrost wiedzy, nabycie/zmiana zachowań, postaw, kompetencji)
 • przekazujemy każdemu uczestnikowi raport nt. diagnozy jego potencjału, mocnych stron, a także obszarów rekomendowanych do dalszego rozwoju

Warsztaty otwarte i zamknięte odbywają się w całej Polsce, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy, trwają 1 lub 2 dni.

W przypadku warsztatów otwartych: o konkretnych datach, lokalizacjach i cenach informujemy na bieżąco, organizując kolejne edycje warsztatów.

W przypadku warsztatów zamkniętych: indywidualnie z klientem ustalamy datę, miejsce oraz wycenę realizacji projektu.

 • Profesjonalne przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatu
 • Zaświadczenie ukończenia warsztatów
 • Materiały dydaktyczne
 • Przerwy kawowe (napoje ciepłe / zimne oraz przekąski)
 

Jesteś zainteresowany?

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną
 

  +48 503 118 305

  p.czarkowska@ready2grow.pl

  ready2grow